Lindas blogg; "Då, nu & sen"

13. okt, 2021

Jag sitter och funderar på ordspråket, eller kanske är det mera av ett citat egentligen:

"Man kan inte bestämma vad som händer, men man kan bestämma vad man gör med vad som händer"

...och tänker att om jag helt kunnat bestämt vad jag skulle göra med det som ändå hänt, ja då hade jag ju gärna valt helt annorlunda!

Samtidigt är citatet helt rätt om man kikar på det ur perspektivet "offer". Om man bestämmer sig för att inte vara ett offer efter våldsutsatthet - ja då har man kommit väldigt långt, tagit ett stort kliv i rätt riktning och aktivt tagit ett beslut att inte vara ett offer och vara kvar i förövarens våld.

...men jag kan ändå inte sluta tänka på att möjligheterna att fritt bestämma är så oerhört begränsade för en våldsutsatt om man jämför med andra icke våldsutsatta (eller förövare för den delen). Begränsade av rädslan, av hoten och senare av rädslan och osäkerheten över ens egna ork, kapacitet och möjligheten att kunna och våga.

Vad samhället i stort missat är att en våldsutsatt, vare sig det handlar om vuxen eller barn, ALLTID är enormt ärrad av det våld som förekommit. Det är aldrig lätt att bara vara, aldrig lätt att våga lita på vare sig livet, andra eller en själv igen.

Det är oftas som vuxen, och tidigare våldsutsatt, väldigt tufft att ekonomiskt återhämta sig efteråt, om det ens går och psykiskt och fysiskt är både de synliga och osynliga såren (vilka oftast är betydligt värre) så enorma att livet för alltid tagit en ny vändning vilken nästan aldrig är åt det hållet den utsatta önskat.

Så jag vill härmed ändra detta citat:

"Man kan inte bestämma vad som händer, men man kan till viss del, i bästa fall, bestämma vad man gör med vad som händer"

❤/ Linda Lj

31. jan, 2021

Härregud det är allt annat än lätt!!

Den som säger det den vet ingenting om våld i nära relation.

Visste du att en kvinna i snitt tar tillbaka mannen 4-6 gånger innan det definitiva uppbrottet? Detsamma gäller en våldsutsatt man.

Den som inte levt med våld i nära relation frågar sig oftast "Varför". Och nog är det en berättigad fråga. Visst vore det så oerhört mycket lättare att bara säga "Tack och adjö", stänga dörren och gå, men så fungerar det väldigt sällan i ett våldförhållande.

För det första så handlar det om skuld, skam och rädsla men också om kärlek.

En kvinna som levt länge med våld i nära relation befinner sig i en så kallas "normaliseringsprocess" och allt det som är onormalt har blivit normalt. Det är alltså helt normalt att bli kränkt, hotad och/eller slagen.

Skuld - skulden till att man känner sig delaktig i att allt hemskt är som det är är också en ytterst vanlig känsla. "Det är inte ens fel att två träter", ett ordspråk som de flesta vuxit upp med och som oftast sögs i sammanhang i samhället när två vuxna är oense om någonting.

I en destruktiv realtion är det sällan så. Det är oftast en person som är den som utövar våldet och en som tar emot det. Sen försvarar sig den våldsutsatta ibland på olika sätt, tack o lov, men detta är aldrig att vara "medskyldig" till våldet utan att som sagt försvara sig och det är varje individs rättighet, men ändå är denna skuld oftast så uttalad och fylld med skam.

Skammen över att leva i ett förhållande som inte är bra eller perfekt är också ett stort hinder att ta sig över när man lever med våld. Vanligt är att man skäms över hur det blivit. Man vill inte att någon annan skall få veta. Skammen över att "vara så svag" att man utsätts för våldet och inte kan ta sig ur det.

Rädslan över vad som skall hända om man lämnar håller kvar. Ofta finns det uttalade hot om vad som kommer att hända om hon lämnar eller avslöjar våldet. Hoten kan handla om allt möjligt men vanligast är att hota om att ta barnen/ djuren om partnern lämnar, sprida lögner om vad partnern "är för någon", hot om att partnern skall bli utan hus, pengar, bil och annat materiellt, hot om att "förstöra den andres liv" eller hot om att ta den andres/ barnen/ djurens liv. Det är heller inte ovanligt att förövaren tydligt berättar för den utsatta hur dålig hon är, hur ful, fet, mager hon är, hur oduglig hon är osv. och att hon ska vara tacksam för att han ändå står ut med henne. Kränkningar efter kränkningar, ibland tydligt uttalade och ibland indirekta, inlindade eller passivt-aggressivt.

Vid en våldsutövning där något av detta ovannämnda förekommit så kommer i stort sett alltid en ursäkt från våldsutövaren efteråt. Detta är mera regel än undantag. Det är vid denna tidpunkt som våldsförövaren blir den där goa, fina mannen som man faktiskt älskar och allt som oftast så förlåter man honom. Inte helt ovanligt så finns present eller blommor med i scenario som en extra gåva efter det jobbiga som hände. Det är så mycket lättare att förlåta och hoppas på att "detta var sista gången" än att "gå emot" och riskera straff för att man inte accepterar ursäkten. 

För många, många våldsutsatta så är detta pendlande mellan våld och förlåtelse vardag - det är detta som leder till att det är så svårt att lämna.

I en normaliseringsprocess så är pendlandet en del av hur förhållandet ser ut, "det är inte så konstigt med det", men självklart så är det jättemärkligt att förstå sig på om man inte själv levt så här.

Det är så mycket som står på spel i förhållanden likt detta. Alla hot, ibland förtäckta, ibland uttalade, alla kränkningar, all kontroll ofta passivt-aggressivt, all rädsla, alla slag och så denna kärlek som ändå finns där, trots allt.

Visste du att en vanlig egenskap hos de som utsätts är att de har extra stort hjärta!?  Låter luddigt, jag vet men vanligen är detta fina människor som vill andra väl och som har en extra vilja att vilja hjälpa. Dvs. att många av dem som råkar på en våldförövare är verkligen godhjärtade människor. detta gäller både utsatta kvinnor och män. Man har ett högt hopp om att "allt kommer att bli bättre bara jag härdar ut/ har tålamod".

Så vad krävs då för att man skall våga och kunna lämna ett våldsförhållande?

Det krävs att man "får nog", för gott! 

Det krävs att det hela går för långt. Att det handlar om liv eller död eller att hoten/ slagen blir så farliga att kampen och viljan om att få förhållandet att fungera helt utesluts. Det kan också, i vissa fall, handla om att någon annan sett och förstått och att den utsatta får rejält med stöd och hjälp att lämna...men det är sällan denna hjälp faktiskt finns.

Nu skall tilläggas att i ett förhållande som inte är långt gånget är det oftast betydligt lättare att lämna. Har man inte kommit in i normaliseringsprocessen eller om förövaren inte hunnit så långt i sitt maktutövande så finns det heller inte lika starka band som håller kvar, dsv. det är faktiskt "bara att gå"... den kommentaren som så många våldsutsatta hört flera gånger, om inte annat som en fråga efter att de lämnat. Den kommentaren som oftast vittnar om att den som ställt påståendet inte alls förstår.

Så att komma ihåg är alltså; NEJ det är inte alltid "bara att gå", det är faktiskt rent ut sagt ytterst sällan "bara att gå". Det är en process att kunna och att ha mod att lämna, och att våga fortsätta att leva efteråt!

En person som tagit sig ut ur ett längre våldsförhållande (längden varierar helt beroende på hur mycket våld som förekommit och på vilket sätt, ett längre förhållande kan alltså vara allt från 6 månader till mer än 30 år) bär för alltid med sig erfarenheter i form av ärr.

En del bär även med sig fysiska skador som i varierad grad påverkar dem resten av livet, men ALLA bär med sig psykiska ärr som aldrig någonsin försvinner. Aldrig, aldrig, aldrig.

Många får en PTSD (Post traumatisk stress disorder) som de får leva med, vare sig man orkar eller inte. Minnen far upp till ytan och skrämmer i tid och otid eller något i nuet påminner plötsligt om tidigare händelser. Ofta är detta fruktansvärt skrämmande, ångestframkallande och kan resultera i jobbiga reaktioner. Att bära på PTSD innebär att man inte kan påverka de minnen eller de förvärvda reaktioner man får, de kommer och de sker utan att man kan påverka dem. Långvarig terapi är det enda som kan få en PTSD att mildras.

Jag har levt med skuld, ska och rädsla.

Jag bär med mig livslånga och livsomvälvande fysiska skador.

Jag bär med mig livslånga och livsomvälvande psykiska ärr.

Jag har gått många år i psykoterapi men är fortfarande diagnostiserad med PTSD.

Våld i nära relation kan förvandla en människa fullständigt.

Drömmar kan omkullkastas, glädje kan ändlöst rinna bort, tron kan förgås.

Har man inte möjlighet att hitta styrka, vilja och hopp så blir livet väldigt svårt, det är det ändå. Ingen skall behöva leva i ensamhet, utan stöd eller hjälp efter att ha lämnat. Allt det man varit med om kan äta upp en. Man behöver stöd, en hand att hålla i som visar vägen ut och fram, en kram, tröstande ord, någon som säger att det är okej att känna så här, Man behöver hjälp att klättra upp ur avgrunden, hjälp att se framåt, hjälp att ev. polisanmäla, hjälp att ta sig igenom rättegång, hjälp att förstå att det jag varit med om ALDRIG är okej, att det jag varit med om varit fel, hjälp att förstå att vägen är lång nu - men att det blir bättre, längre fram så blir det bättre.

En fri våldsutsatt är en skadad fågel långsamt åter på väg mot livet!

💔

/ Linda Lj

 

2. jun, 2020

Då som nu som alltid...

Nej det är inte så riktigt.

Det behöver i alla fall inte vara så. 

Nu har vi haft Covid-19/ Corona i vårt  land i 5-6 månader och som denna epedimi  ställt till det för dem som på olika sätt behövt eller varit tvungna att stanna hemma mera och umgås med dem som brukar våld mot dem.

Våldet har också ökat snabbare än vad det annars skulle gjort. Det behövs inga uträkningar för att förstå att ex. en familj som under ett tag varit i obalans, där en av de vuxna visat någon liten tendens till att kränka den andre vuxne eller kanske barnen, löper hög risk att öka sitt våldsbeteende vid ett varsel eller en uppsägning. Personen kan komma i ännu större obalans och frustrationen, rädslan och ovisshet. Tillsammans med "hemmasiittandet" kan våldsutövning lätt accelerera och bli grövre.

Det är faktiskt sällan fråga om "kan bli" eller "kanske" utan snarare "det blir" och "det kommer att".

Tyvärr.

En kränkning. Ord som mobbar eller ord som trycker ner det ÄR en våldshandlingi, det är våld i nära relation. Det är ingen tvekan, inget kanske inte heller ett eventuellt. Det ÄR! 

Det är vanligt att jag får höra åsikter om vad våld i nära relation är. En del tycker att det jag kallar kränkning bara är "men man får väl skoja lite eller" eller "ja men snälla, lite får man väl tåla". NEJ, NEJ OCH ÅTER NEJ! 

Att kränka en närstående eller en i familjen ÄR en våldsutövning. 

En del tycker att man visst har rätt att kontrollera att partnern är där han säger sig vara eller att bli irriterad då partnern inte svarar direkt då man ringer och vill veta vad man istället gjorde.

Oavsett så har vi inte rätt att styra, bestämma över eller besluta för någon annan.

Många jag möter har betydligt lättare att förstå ett slag eller en hård spark mot någon närstående, ja då pratar vi om att någon brukar våld mot någon annan. Nej då har det gått alldeles för långt. 

Våld i nära relationer borde aldrig hamna i det läget att det blir fysiskt. Men skam, skuld och framförallt en normalisering (normaliseringsprocessen) gör att psykiskt våld oftast även blir fysiskt, och i detta läge är det oerhört svårt att bryt denna relation eller få ett slut på det. 

Kunskap är makt. Det är därför jag vägrar vara tyst om detta våld. Ju fler som förstår vad våld i nära relation är och hur det ter sig ju fler ögon kan se, hitta det.

Jag uppmanar alla att våga lyssna, våga se, våga agera och våga prata, om ett av Sveriges största samhällsproblem ; våld i nära relation.

 

27. okt, 2019

Jag har tänkt så mycket på det, varje dag i över 20 år...

Jag skulle vilja beställa en blankett, fylla i den så gott mitt minne kan nå fram, skicka in den och vänta på ett svar, vänta på att "listan" skall komma med vändande post. Listan där det står i punkform, rad efter rad, alla de gånger mina barn tagit skada av något jag utsatt dem för.

Jag förstår att detta inte låter klok, men jag skulle vilja veta exakt, istället för att försöka minnas,både dag och natt. Jag vill veta för att kunna se dem alla, det är det minsta jag kan göra för att lyfta upp skammen i ljuset.

Något jag lärt mig genom åren, genom hundratals timmar av tankar, mardrömmar och funderingar. Genom erfarenheter och genom många, många timmar av terapi, är att barn i en familj där det förekommer våld av något slag ALLTID tar skada. Det spelar ingen roll alls hur mycket en eller båda föräldrarna försökt dölja våldsutövandet för barnen - de tar ändå alltid skada.

Jag har på alla de sätt jag kunnat, i de situationer jag varit, försökt skydda mina barn till fullo. Jag har alltid gjort allt jag kunnat för att minimera våldet som varit på gång eller det våld som i stunden utövas. Jag har alltid, så gott jag kunnat, skyddat mina barn från att själva bli utsatta, MEN, det jag gjort har inte på långa vägar varit nog. Det är till och med så att jag de senaste åren förstått att jag inte förstod alls..

Det är här skammen och skulden för alltid borrat ner sina klor i mig, med all rätt.

Jag vet idag att ett barn som HÖR båda sin föräldrar eller den ena av dem bråka, alltid mår dåligt av det, alltid blir påverkad negativt av det och många gånger får livslånga ärr av det.

Jag vet idag att ett barn som SER sina föräldrar bråka, eller ser den ena föräldern bruka våld mot den andra far lika illa av det, oavsett om barnet ser våldet med egna ögon eller förstår att det pågår/ pågått.

Jag vet också att ett barn vars ena förälder utsätts av den andra föräldern för kränkning, hot och eller annan form av psykisk misshandel, far lika illa eftersom den utsatta förälderns hela uppenbarelse av oro, rädsla,skam, deprission och/ eller nedstämdhet direkt avspeglas på barnet, vare sig föräldern vill det eller inte. Barn har känselsprött och tentakler långre än någon vuxen i detta läge kan förstå.

Jag behöver nog inte ens nämna hur ett barn som själv utsatts för våldet reagerar och mår.

Jag har utsatt mina barn för allt detta genom att inte lyckas ta oss från våldet omedelbart utan att leva kvar i det.

Jo visst, jag har försökt att lämna, många,många gånger. Jag har försökt att medla mig ur förhållande och äktenskapet och jag har försök att slå tillbaka, gömma oss, låsa in oss och fly, men allt detta har tagit alldeles för lång tid. Tid från mina barn. Tid från deras läkande och itället gett dem kontinuerlig förstörelse av deras liv, sår som aldrig läker, erfarenheter ingen på denna jord skall behöva bära.

Jag förstod inte. Jag förstod inte att det jag gjorde inte var nog.

Det hade inte kunnat vara gott nog hur jag än gjorde så länge jag utsatte dem för dessa miljöer. Jag förstår det nu. Och jag kan ingenting göra för att ändra på det.Jag skulle kunna sälja min själ och hjärta för att läka mina barn från allt, jag skulle till och med kunna göra något helt förbjudet, ta mitt straff och därefter försvinna för evigt, i gengäld för läkning av deras livslånga skador som jag varit en orsak till.

Det enda som på riktigt går att göra är att be om förlåtelse. Det räcker inte långt, det räcker inte ens till ett plåster på såren, men det talar i alla fall om för dem att jag skäms och att ingeting av allt detta är deras fel, någonsin.

Jag har hört det flera gånger, att jag gjort precis allt jag kunnat, att jag inte kunnat gjort någonting annorlunda just då. Jag vet att jag skyddat dem med mitt liv många gånger och att jag sprungit jagad barfota med mitt barn i famnen mitt i natten i livrädsla och jag vet att jag suttit gömd i mörkret och smekt mitt barn över dess kind, kysst dess panna och vaggat det sakta fram och tillbaka med skenande hjärta i hopp om att vi inte ska bli hittade. Jag vet att jag försökt att byta mitt liv mot deras, flera gånger... men det spelar ingen roll. Jag borde gått innan allt det där hände. Jag borde förstått innan allt accellererade. Jag borde ha gått innan de for illa.

Om jag kunde beställa en lista så tror jag  att den skulle vara lång, punkt efter punkt efter punkt... Punkter som inte borde få finnas. Punkter som skulle ersatts med trygghet, lugn, ro, stabilitet, harmoni...

Förlåt mig mina älskade, helt fantastiska barn för att jag inte gjorde det jag borde och förlåt mig för att jag inte kan laga det som gått sönder hos er och för att jag aldrig kan läka de sår ni burit sedan dess och får bär livet ut. Jag vill att ni ska veta att om jag någon gång skulle behöva sälja min själ och mitt hjärta för att rädda er från ondo så hade jag gjort det direkt, direkt efter att jag fått säga Förlåt och Tack. Förlåt för det som aldrig skulle fått ske och Tack för att jag alltid fått känna denna stolthet över Er två.

Ni är för mig det vackraste som vår Herre skapat på denna jord.

❤/Er skamfyllda mammas förlåt & tack

.

.

3. feb, 2019

Hej

Vilket fantastiskt år 2018. Det blev året med många möten, många nya lärdomar och insatser. Med engagemang i EuroPride och andra lokala evenemang och sedan slutade 2018 men en den ständigt växande insatsen för vår mest utsatta medmänniskor i ”Julklappsgåvan”.

Jag har snart tappat räkningen, men i många år har Courage 4 Life delat ut skänkta julklappar till barn som annars inte skulle få några. Eller rättare sagt så delar vi ut julklappar till föräldrar som inte har råd och möjlighet att köpa julklappar till sina barn.

I år delade vi ut över 1000 julklappar!!

Det är en ofattbar känsla att få möjligheten att göra detta. Det är detta uppdrag som numera sätter stor guldkant på julen- glädjen att få vare en del av en stor medmänskligt julgåva.

Vi samarbetar varje jul med Göteborgs räddningsmission och Gothia Tower i Göteborg och det är dessa som är insamlare och organisatörer.

Runt om i Göteborg med omnejd kommer stora och små, unga och gamla och lägger nyinköpta, oinslagna julklappar i en stor låda i Gothia Towers reception.

Knappt 2 veckor innan jul kommer Göteborgs räddningsmission och hämtar alla dessa med-hjärtat-skänkta julklappar. De sorterar upp alla tusentals klappar och delar sedan ut till förvalda organisationer runt om i Göteborgstrakten. Organisationer som i sin tur tagit emot ansökningar från förtvivlade föräldrar. Med stolthet kan jag berätta att Courage 4 Life är den organisation som hjälper till att dela ut allra flest av dessa julklappar.

Courage 4 Life har under November och December tagit emot en uppsjö med ansökningar, flera hundra, men på våra utdelningsdagar strax innan jul, tar vi också emot föräldrar som inte ansökt i förväg. Detta kan vara papperslösa flyktingar eller föräldrar i svår ekonomisk situation som genom andra organisationer eller instanser fått reda på att vi delar ut julklappar till svårt ekonomiskt utsatta föräldrar.

I år alltså över tusen utdelade julklappar.

I år var vi 5 stycken personer från organisationen som febrilt packade och delade ut julklappar vid vår lokal för utlämning och upphämtning.

5 personer som får ta del av oändlig tacksamhet, tårar av lycka och lättade axel-ok.

5 personer som fått höra berättelser som skär i hjärtat, berättelser som sätter människovärdet på högkant.

5 personer som fått ta emot kramar, klappar, slängpussar och leende ögon.

5 personer som åkt runt och delat ut julklappar till dem som inte hade någon möjlighet att själva komma och hämta dem.

Vi har suttit och läst ansökningar och gråtit, blivit förtvivlade över orättvisor och människors brist på empati och omvårdnad och brist på genomförande av lagstadgade rättigheter.

Men vi har också varit överlyckliga för att få ta del av allt detta, för att få vara en del av allt detta och för att få den äran att se utöver det vi annars inte skulle fått se, höra och uppleva.

Tack alla fantastiska människor som vi mött under insamlandet av julklappar, under hämtningen av alla dessa drygt tusen klappar, under julklappsutdelningen och efteråt.

Vi vill med största ödmjukhet dela alla varma Tack, alla kramar och tårar av lycka med Er, Ni som skänkt alla dessa julklappar – utan Era från-hjärtat-skänka gåvor hade inget av detta varit möjligt!

Ett enormt och speciellt TACK till de som bidrog innan jul till att en mamma, hennes dotter och en liten nyfödd bebis (bebisen föddes 1 vecka innan jul) fick julpynt till sin nya, tomma lägenhet och Tack för de fantastiska julklappar ni skickade med till flickan. Här följer en hälsning från mamman: 

"Tack så jätte- jätte mycket! Det känns som en sån lättnad, nu vet jag att jag kan julpynta hemma med min dotter Vi får julmys. Jag har varit så orolig för hur hon skulle känna när alla andra har pyntat men inte vi, när alla andra fått julklappar men inte hon. Det har varit en enorm klump i magen men nu har det försvunnit. Jag är så lycklig. Känner mig som en ballong som exploderar av glädje, jag vill lixom bara ”krama ihjäl” alla som hjälp oss. Tack alla underbara människor, tack från djupet av mitt hjärta".

Ett speciellt Tack även till Er, Ni som hjälpte vår ensamstående mamma men ett barn vilka lever gömda, den svårt utsatta pappan med en 18 månaders bebis, den unga nyblivna mamman som i höstas blev svårt misshandlad av barnets pappa, utsläng, utfryst av familjen och som nu bor hos sin väninna och mamman med tre barn vilka nyss kommit till Sverige pga, tortyr och misshandel. TACK för att Ni skänkte presentkort till julmat, kläder och julklappar.

Här kommer en hälsning från en av dessa oerhört tacksamma medmänniskor:

”Att få denna hjälp är som ett under. Jag har inte vetat hur jag skall gå till väga, hur jag skulle lösa detta och så kommer det en gåva från en okänd människa och som löser allt. Tack du okända människa, om du bara visste vilken fantastisk insats du gjort. Tack/ B

Tusen Tack för sponsringen av utdelningslokalen i år och för att Du Åsa, kom i slutet, skickade hem fem stycken väldigt trötta utdelare och städade lokalen åt oss. Tack, tack, tack!

Tusen tack Alla otroliga givare av julklappar och Tusen tack till Henrik Brycke med familj, Irene och Erik Kolsrud, Conny Jacobsen, Lena Johnsen, Bengt Ek med familj, Gelhar och Rick och Åsa Hellgren.

Tack till Courage 4 Lifes fantastiska eldsjälar till mentorer och Tack till Göteborgs räddningsmission och Gothia towers för ännu ett år med gott samarbete för att bidraga till en mera glädjefylld jul för de av våra medmänniskor som har det extra svårt!

 

All kärlek/ Linda Ljungdahl

(föreläsare & grundare av Courage 4Life)